Zaklada "Kajo Dadić" zahvaljuje za suradnju u anketiranju

Zahvaljujemo na ispunjenim i vraćenim anketama organizacijama koje su se do sada prijavljivale na natječaj "Naš doprinos zajednici" , kako onima koji su već dobili financijsku potporu tako i ostalima koji nisu imali uspjeha na natječajima, ali su doprinijeli u prikupljanju povratnih informacija svojim iskrenim odgovorima i komentarima. Za sve druge čije odgovore nismo primili, a koji možda nisu otvarali svoje elektronske poštanske sandučiće, još jednom dajemo poveznicu za elektronsku verziju ankete koju mogu ispuniti i poslati ( www.zaklada-dadic.hr/Anketa.html ). Vaša mišljenja objavit ćemo na internet stranicama nakon obrade rezultata.