Zaklada "Kajo Dadić" zahvaljuje za suradnju u anketiranju

Zahvaljujemo na  ispunjenim i vraćenim anketama organizacijama koje su se do sada prijavljivale na natječaj "Naš doprinos zajednici" ,  kako onima koji su već dobili financijsku potporu tako i ostalima koji nisu imali uspjeha, ali su svojim iskrenim odgovorima i komentarima doprinijeli  u prikupljanju povratnih informacija . Za sve druge čije odgovore nismo primili, a koji možda nisu otvarali svoje elektronske poštanske sandučiće, još jednom dajemo poveznicu za elektronsku verziju ankete koju mogu ispuniti i poslati  ( www.zaklada-dadic.hr/Anketa.html ). Vaša mišljenja objavit ćemo na internet stranicama nakon obrade rezultata.