Rezultati ankete o nekim aspektima natječaja "Naš doprinos zajednici"

anketaU cilju povratnih informacija o nekim aspektima natječaja "Naš doprinos zajednici" i unaprijeđenja kvalitete suradnje, zamolili smo sve dosadašnje prijavitelje na natječaj za ispunjavanje kraćeg upitnika. Od 149 organizacija civilnog društva koje su se javile na 7 natječaja anketu su elektronskim putem ispunile 63 organizacije.....

Unatoč generalno pozitivnim ocjenama i natječajnog postupka i suradnje sa Zakladom prikazanim u priloženom dokumentu "Upitnik-rezultati", bilo je zanimljivo usporediti odgovore onih koji nisu dobili niti jednu potporu i skupine koja je potporu dobila barem po jednom natječaju.

Uočljive su vrlo značajne razlike u ocjenama bilo da se radi o obrazloženju Komisije za procjenu, o zadovoljstvu samom natječajnom procedurom, ili koliko je jasno definiran pojam "građanske inicijative". U svim slučajevima oni koji nisu niti jednom dobili potporu procjenjuju značajno lošije sve te natječajne aspekte u odnosu na skupinu koja je potporu dobila. Dakle, radi se o jednom općenitom i razumljivom nezadovoljstvu onih koji na natječajima nisu prošli.

Vidljivo je također da većina, iako pozitivno ocjenjuje elemente natječajnog postupka, dosta različito procjenjuje složenost dokumentacije, odnosno ima tendenciju da natječajnu dokumentaciju rangira kao složeniju i zahtjevniju, a što je mnogo puta iskazivano i prilikom osobnih kontakata tijekom prezentacija ili posjeta organizacijama. Zanimljivo je da u tom slučaju nema nikakvih razlika između organizacija koje nisu dobile potporu i onih koje su je dobile, tj. obje skupine podjednako složenom procjenjuju natječajnu dokumentaciju.

Također te dvije skupine podjednako smatraju da je malo potpora po županijama, ali se značajno razlikuju u procjeni dostatnosti sredstava. Skupina koja je dobila potporu u značajno većoj mjeri misli kako su sredstva za realizaciju dovoljna. Jasno, jer je u pitanju iskustveni faktor kojega podržava i činjenica da smo tijekom dosadašnjih natječaja imali dosta povrata neutrošenih sredstava. Oni koji potporu nisu dobili misle pak da predviđena sredstva za realizaciju građanske inicijative nisu dovoljna.

Brojčane i slikovne prikaze odgovora na sva pitanja, kao i pisane komentare pojedinaca koji su ispunili anketu možete vidjeti OVDJE.

Još jednom zahvaljujemo svima uz nadu da ćemo unaprijediti kvalitetu natječaja i smanjiti nedostatke koji su najjasnije istaknuti upravo u dodatnim pisanim iskazima anketiranih organizacija.