Odluka o izmjeni odluke za dodjelu financijskih sredstava za projekte usmjerene prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne polite i mladih je objavilo Odluku o izmjeni odluke za dodjelu financijskih sredstava za projekte usmjerene prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima.

Organizacija mladih Status: M odustala je od daljnje provedbe prijavljenog projekta, te su se odobrena sredstva dodijelila organizacijama civilnog društva koje su prema broju bodova bile sljedeće na bodovnoj Listi.

Novu Odluku možete preuzeti OVDJE.

Share