Objava privremene liste preostalih prioritetnih područja za Natječaj usmjeren mladima

Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja: Poziv za prijavu projekta usmjerenih mladima za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću iz Državnog proračuna za 2014. godinu za preostala prioritetna područja.

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljene su liste s privremenim rezultatima natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih mladima za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2014. godinu

Obavijest se odnosi na Prioritetna područja: P3 Lokalni info-centri za mlade i P5 Projekti udruga mladih i za mlade.

Privremene liste možete preuzeti ovdje: P3 Lokalni info-centri za mlade i P5 Projekti udruga mladih i za mlade.

Share