Natječaj za dobivanje financijskih potpora za građanske inicijative

Zaklada "Kajo Dadić" iz Splita potpisala je sporazum o decentralizaciji programa dodjela financijskih potpora s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Na osnovi potpisanog sporazuma zaklada "Kajo Dadić" 1. listopada 2007.g. raspisala je natječaj za dobivanje financijskih potpora za građanske inicijative organizacijama civilnog društva u 2007. godini.

Organizacije civilnog društva koje se mogu prijaviti na natječaj jesu udruge, zaklade, ustanove kao što su škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi te mjesni odbori, a imaju registrirano sjedište djelovanja u slijedećim županijama: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i/ili Dubrovačko-neretvanska.

Visina financijske potpore je do 15.000 kn, a rok prijave do 31. 10. 2007. godine.