Nacionalna zaklada objavila rezultate natječaja i poziva za iskaz interesa

logonzUpravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na svojoj 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine donio je Odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte, institucionalne podrške, nagrade, suradnju i partnerstvo u 2010. godini.
A/ NATJEČAJI ZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKIH POTPORA
Sukladno prijavama na natječaje za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva koje je Nacionalna zaklada raspisala u 2010. godini te rezultatima procjene Savjeta za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva i Programskog odbora za procjenu kvalitete prijava, Upravni odbor je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za sljedeće natječaje:

DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
Ukupno je odobreno 15 projekata demokratizacije i razvoja civilnoga društva u ukupnom iznosu od 1.842.152,66 kuna (više: Rezultati)
Financijske podrške su odobrene u dvjema temama odnosno kategorijama natječaja:
1) Aktivno sudjelovanje u društvenim procesima – podržano je 5 zajedničkih projekata koje provode 25 partnerskih organizacija u ukupnom iznosu 1.364.680,00 kuna.
2) Ulaganje u lokalno djelovanje – 10 potpora u ukupnom iznosu 477.472,66 kuna.

INSTITUCIONALNA POTPORA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA
Ukupno je odobreno 30 institucionalnih podrška u ukupnom iznosu od 5.006.534,74 kuna (više: Rezultati)
Institucionalne potpore odobrene su u trima kategorijama:
1) do 380.000,00 kuna godišnje – 10 podrška u ukupnom iznosu od 3.087.927,50 kuna,
2) do 170.000,00 kuna godišnje – 10 podrška u ukupnom iznosu od 1.365.031,24 kuna,
3) do 60.000,00 kuna godišnje – 10 podrška u ukupnom iznosu od 553.576,00 kuna.
Institucionalna podrška odobrena je na razdoblje od tri (3) godine.

B/ NATJEČAJI ZA DODJELU NAGRADA
Sukladno prijavama na natječaje za dodjelu nagrada osnovnim i srednjim školama te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Nacionalna zaklada raspisala u 2010. godini i rezultatima procjene, Upravni odbor je donio Odluku o odobravanju i dodjeli sljedećih nagrada:
1) 5 nagrada "Škola – prijatelj zajednice" u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna za najbolje volonterske inicijative u osnovnim školama, što uključuje plaketu, priznanje i novčanu nagradu od po 10.000,00 kuna za svaku nagrađenu školu (više: Rezultati)
2) 5 nagrada "Škola – prijatelj zajednice" u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna za najbolje modele volontiranja mladih u srednjim školama, što uključuje plaketu, priznanje i novčanu nagradu od po 10.000,00 kuna za svaku nagrađenu školu (više: Rezultati)
3) 3 nefinancijske nagrade "Zajedno za bolje" za primjere dobre prakse u razvoju sudioničke demokracije, što uključuje plaketu i priznanje za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (više: Rezultati)

C/ POZIVI ZA ISKAZ INTERESA ZA INICIJALNU SURADNJU
Sukladno prijavama na pozive za iskaz interesa za inicijalnu suradnju s organizacijama civilnoga društva i drugim neprofitnim organizacijama koje je Nacionalna zaklada raspisala u 2010. godini te rezultatima procjene, Upravni odbor je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za suradnju na:
1) 1 zajedničkom istraživačkom projektu vezanom uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 119.967,15 kuna (više: Rezultati),
2) 1 zajedničkom i 4 pojedinačna neprofitna medijska projekta za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 488.070,56 kuna (više: Rezultati),
3) 4 projekta međunarodne razvojne pomoći u ukupnom iznosu od 383.984,60 kuna (više: Rezultati),
4) 18 potpora za sufinanciranje odlazaka predstavnika organizacija civilnoga društva iz Republike Hrvatske na međunarodne skupove u ukupnom iznosu od 97.005,79 kuna (više: Rezultati),
5) 8 potpora za sufinanciranje dolazaka međunarodnih stručnjaka/stručnjakinja na događanja koja organiziraju udruge u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 42.408,21 kuna (više: Rezultati).

D/ SUFINANCIRANJE EUROPSKIH PROJEKATA
U 2010. godini Nacionalna zaklada je sufinanciranjem u visini od 20% odobrenog proračuna, podržala europske projekte udruga iz Republike Hrvatske u okviru dva programa:

1) Europa za građane – sufinancirano je 6 projekata u ukupnom iznosu od Kn 270.214,52 (više: Rezultati),

2) Suradnja na Euro-Mediteranu - sufinanciran je 1 projekt u ukupnom iznosu od Kn 20.327,86 (više: Rezultati).

E/ VIŠEGODIŠNJE FINANCIJSKE PODRŠKE
Sukladno rezultatima vrednovanja višegodišnjih oblika financijske podrške i inicijalne suradnje u području neprofitnih medija, Upravni odbor je donio Odluku o nastavku njihovog financiranja i to za:
1) Institucionalne podrške (2009.-2011. i 2010.-2012.) u ukupnom iznosu od 11.467.204,19 kuna,
2) Programska suradnja u području neprofitnih medija sa 7 udruga u ukupnom iznosu od 1.430.000,00 kuna (više: Rezultati).

F/ VIŠEGODIŠNJI PROGRAMI PARTNERSTVA U PRUŽANJU PODRŠKE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI
U 2010. godini Nacionalna zaklada nastavlja s višegodišnjim programima partnerstva u pružanju podrške na lokalnoj i regionalnoj razini pa je Upravni odbor donio odluku o financiranju Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini.

1) Za Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva koji se provodi u partnerstvu sa 4 regionalne zaklade (Osijek, Split, Pula, Zagreb), Nacionalna zaklada će u 2011. godini izdvojiti 2.586.000,00 kuna te na taj način osigurati podršku za brojne lokalne građanske inicijative;

2) Za Program regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini koji se provodi u partnerstvu s 5 regionalnih mreža, Nacionalna zaklada će u 2011. godini izdvojiti 2.800,000,00 kuna.
Organizacijama civilnoga društva Nacionalna je zaklada odobrila u 2010. godini financijska sredstava za provedbu projekata, institucionalne podrške, nagrada, suradnje i partnerstva u 2011. godini u sveukupnom iznosu od 26.653.870,28 kuna.

Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade, gđe Cvjetane Plavša-Matić, smanjenje sredstava za Nacionalnu zakladu u 2011. godini, uvjetovano financijskom krizom i recesijom, ublaženo je uvođenjem novog modela financiranja podrške razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Tim modelom održava se kontinuitet i stabilnost djelovanja organizacija civilnoga društva te istovremeno omogućuju ulaganja koja su presudna u kriznim vremenima. Na taj način Nacionalna zaklada će pored navedenih oblika podrške u 2011. godini dodatno uložiti u razvojne programe vezane uz vidljivost organizacija civilnoga društva, njihovu izobrazbu za korištenje EU fondova i dva specijalizirana programa "Europa plus" i "Za dobrobit".
"Vjerujemo da ćemo zajedničkim naporima, proaktivnim djelovanjem i uzajamnim razumijevanjem prebroditi financijske teškoće u 2011. godini te se kvalitetno pripremiti za novi financijski okvir koji će ujedno donijeti i više razvojnih mogućnosti kroz korištenje strukturnih i drugih fondova EU kada Republika Hrvatska postane njena punopravna članica."