Objava Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima

Objava Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu .

Rok za podnošenje prijava je 21. srpnja 2017. godine.

Prijava na Poziv vrši se kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr.

Dokumentacija

Share