Natječaj za mlade: privremeni rezultati

U skladu s Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima, Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske je 17. listopada 2016. godine na svojoj mrežnoj stranici objavilo Privremene liste projekata predloženih za financiranje koji su rangiranih prema broju bodova te prema prijavljenim prioritetnim područjima.

Privremene rezultate možete pogledati na sljedećim poveznicama:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade
A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Share