Objava Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je poziv za udruge za prijavu programa za rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.

Opći cilj Poziva: osigurati financijsku potporu za rad skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva.
Posebni ciljevi Natječaja:
a) pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji,
b) osigurati teritorijalnu rasprostranjenost skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji
c) podizanje znanja i svijesti o pravima ženaUdruge u skladu s ovim

Pozivom mogu prijaviti programe za:
Priroritetno područje 1: Usluga savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji

Aktivnosti:
1. Savjetovališta
2. Smještaj žrtava

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.100.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 11. siječnja 2016. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Share