Obavijest prijaviteljima na natječaj "Naš doprinos zajednici"

Obavještavamo sve zaintereisrane za natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici" kako su svi prijavitelji na natječaj (udruge, zaklade i druge neprofitne ustanove) u obvezi dostaviti Izvornik Potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, iz koje je vidljivo da organizacija nema duga. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana raspisivanja ovog natječaja, tj. od 15. travnja 2014. godine.

U skladu s tim je promijenjen i dio natječajne dokumentacije za ovaj natječaj i to:
- Upute za prijavu...
- Opisni obrazac prijave...

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Napominjemo kako će se od prijavitelja čije su prijave na natječaj zaprimljene prije objave ove obavijesti zatražiti dopuna propisane natječajne dokumentacije nakon provedenog Komisijskog otvaranja....