Građanske inicijative

Podrška građanskim inicijativama odnosno akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.

Očekivani rezultati: - osmišljene građanske inicijative u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici - povećana aktivnost građana kroz uključenost u osmišljavanje i provedbu građanske inicijative - iskorištenost lokalnih potencijala za podizanje kvalitete života u zajednici kroz uključivanje lokalnog, javnog i profitnog sektora