Inicijativa Seoska žena

LGI «Seoska žena» Trbounje okuplja 40-tak seoskih žena, uglavnom starijih od 40 godina, nezaposlenih i niskog stupnja naobrazbe. Kako bi obnovile etnografsko nasljeđe, stare zanate tekstilnog rukotvorstva i seoske običaje, žene sela Trbounje su se organizirale u i marljivo rade na obnovi uništenog blaga.
Rezultati rada njihovih vrijednih ruku predstavljaju se na prigodnim izložbama i sajmovima. Jedna od prigodnih izložbi organizirana je u prostoru škole u Trbounju povodom obilježavanja Međunarodnog dana seoske žene – 15 listopada kao dio inicijative financirane od zaklade "Kajo Dadić". Ostale aktivnosti su uključile izradu suvenira – drniške crvene kape ručno vezene (izrađena je drniška crvena kap promjera 1 metar koja je predstavljala Šibensko-kninsku Županiju na Eko-etno Sajmu u zagrebu i osvojila nagradu kao jedinstven izložbeni eksponat), a osnovan je i eko tim koji proizvodi ekološki uzgojenu hranu i nudi je turističkim objektima i tržištu. Eko tim potiče i ostale stanovnike zajednice na tradicionalan i ekološki uzgoj hrane i razvijanje seoskog gospodarstva temeljenog na raspoloživim resursima, tradicijskom i kulturnom nasljeđu lokalnih sredina.
Građanskom inicijativom direktno je bilo obuhvaćeno oko 50 žena, a indirektno je bilo uključeno u različite aktivnosti oko 300 – 400 građana.