Krijanca

Prije građanske inicijative, međunarodni volonteri su očistili nogometno igralište i pripremili ga za daljnje uređivanje zidova. Dolaskom četvorice dizajnera grafita (volonteri) - započela je građanska inicijativa uređenja sportskog igrališta. Pozivi su upućeni svim mladima i onima koji žele pomoći u realizaciji. Volonteri su obojali zidove i linije nogometnog terena, te u dva dana oslikali 80 metara zidova. U večernjim satima održale su se 2 radionice. Prva se sastojala od razgovora o umjetnosti i akcijama mladih kroz kreativne akcije. U prostoru udruge okupilo se 10-ak mladi. Dizajneri su objašnjavali što njima znače grafiti, te na koji način se grafiti mogu koristiti za pozitivne promjene. Nakon razgovora prezentiran je dokumentarni film od Fade IN-a pod nazivom „Subkulture“. Druga radionica pod nazivom „Što dalje'“ održana je na otvorenom. 10-ak mladih, zajedno sa dizajnerima predlagalo je nove inicijative koje će na kreativan način utjecati na lokalne promjene.