Mjesni odbor Srb

Uređenjem stočne pijace inicijativa je imala namjeru zapušteni prostor nekadašnje pijace privesti njegovoj namjeni te pomoći poljoprivrednicima s područja MO Srb da stoku prodaju na vagu kako bi se smanjile štete nastale od prodaje bez vaganja i zloupotrebu nakupaca.
Aktivnosti su uz volonterskl rad mještana obuhvatile košenje trave, sječu šiblje i odveženje otpada. Kupljen je potreban materijal: žica, stupovi, farba, četke, cement, pijesak, a komunalno je poduzeće dopremilo kupljeni materijal iz Gospića. Ograđen je prostor pijace,napravljena i postavljena ulazna kapija. Popravak i žbukanje kućice za vagu je preuzelo na sebe komunalno poduzeće budući je procjenjeno da su potrebni veći zahvati i rad kvalificiranih majstora. Kupovine i postavljanje vage uz sufinanciranje općine preuzela je Poljoprivredno turistička zaadruga Eko Lika Srb. Popravljen je prilaz kućici sa vagom i rampi za utovar i istovar. Obveze održavanja prostora i čuvanja vage je preuzela PTZ Eko Lika uz pomoć Komunalnog poduzeća.