Rezultati provedbe programa Aktivni u zajednici 2018.-2021.

Zaklada „Kajo Dadić“ od 2018. godine u sklopu Programske suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, provodi program „Aktivni u zajednici“ na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Na ovom letku možete potražiti naše rezultate provedbe programa od 2018. do 2021. godine.

Programskim aktivnostima u protekle 4 godine mi smo:

• podržavali razvoj društvenih mreža unutar zajednice, očuvanja zajedničkih vrijednosti i djelovanja za opće dobro
• poticali umrežavanje lokalnih dionika iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora
• pomagali lokalnim zajednicama u izradi procjene potreba, resursa i potencijala kojima raspolažu, te iznalaženju modela participativnog sudjelovanja dionika u rješavanju uočenih problema.
• mobilizirali građane i poticali ih na aktivno sudjelovanje u životu zajednice
• promovirali lokalnu filantropiju i društveno odgovorno poslovanje
• jačali kapacitete OCD za aktivnosti mobilizacije zajednice i provedbu zajedničkih akcija
• sudjelovali u razvoju lokalnih zajednica