Natječaj za dodjelu 3 (tri) stipendije učenicima/cama ili redovnim studentima/cama u školskoj/ akademskoj godini 2019/2020.g.

Pojedinačna stipendija u iznosu od 700,00 kuna dodjeljivat će se mjesečno za tekuću školsku/akademsku godinu.

Pravo prijave na natječaj, radi dobivanja pomoći za školovanje, imaju učenici završnog razreda srednje škole i studenti s područja grada Splita, koji se školuju na sveučilištima /visokim učilištima na području Republike Hrvatske, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da prijavitelj/ica i jedan od roditelja imaju prebivalište na području grada Splita,
- da su prijavitelj/ica i/ili članovi obitelji ostvarili pravo na pomoć u sustavu socijalne skrbi,
- da je redovno upisan/a u tekuću školsku/akademsku godinu,
- da je uspješno završio/la prethodne godine školovanja,
- da im ostvareni prosjek ocjena u srednjoj školi iznosi najmanje 4,0 odnosno da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.
- da prijavitelj/ica ne prima stipendiju drugog davatelja

Uz zamolbu za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

  1. Preslika osobne iskaznice;
  2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja
  3. Izjava da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu korisnici niti jedne druge stipendije
  4. Za učenike potvrda o redovnom upisu u školsku godinu 2019/2020. i prijepis ocjena zadnje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja;
  5. Za studente prve godine potvrda o statusu redovitog studenta te preslika svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole;
  6. Za studente viših godina potvrda o statusu redovnog studenta, prijepis ocjena i potvrda o ostvarenim ECST bodovima;
  7. Potvrda Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu na pomoć u sustavu socijalne skrbi za 2019. god.
  8. Motivacijsko pismo

 

Neobavezna dokumentacija:
Preporuka (škole,visokog učilišta, profesora/ce, udruge i sl. )

Prijava na natječaj podnosi se isključivo poštom na adresu:
Zaklada “Kajo Dadić” Split
Sinjska 7, 21000 Split
s naznakom “Prijava za dodjelu stipendije”

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih dokumenata neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

U Splitu, 12.studeni 2019.g.