Izmjena natječajne dokumentacije Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljena su Pitanja i odgovori za Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017.godinu.