Objava Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu .

Rok za podnošenje prijava je 11. kolovoza 2017. godine.

Prijava na Poziv vrši se kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr.

Poveznica: http://www.mdomsp.hr/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-smanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-i-integraciji-socijalno-osjetljivih-skupina-za-2017-godinu/6622

Share