Najčešća pitanja za Natječaj za prevenciju nasilja nad i među djecom i mladima

Objavljena su najčešća pitanja za Natječaj za prevenciju nasilja nad i među djecom i mladima.

1.    Je li kod prijave projekata, gdje su ciljana skupina djeca i mladi srednjih i osnovnih škola koji su ujedno partneri na projektu, potrebna suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te mišljenje AZOO-a?

Za prijavu projekta na Poziv za prijavu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima nije potrebna prethodna suglasnost/mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

2.    Je li tiskanje knjiga/priručnika prihvatljiva aktivnost projekta?

Za financiranje nisu prihvatljivi projekti čije se aktivnosti temelje na tiskanju knjige, odnosno projekti čiji je glavni cilj i dominantna aktivnost tiskanje knjiga, brošura, priručnika.. Međutim, ukoliko se radi o tiskanju knjige u manjoj nakladi, te je to jedna od sporednih aktivnosti projekta koja će samo pridonijeti kvalitetnijem i boljem ostvarenju planiranih ciljeva i rezultata projekta, onda je tiskanje knjige prihvatljiv trošak i aktivnost projekta.

3.    Koji je prihvatljiv iznos naknade za izvoditelje projekta? Da li osoba može biti angažirana putem ugovora o djelu ako je već zaposlena putem ugovora o radu?

Sukladno Uputama za prijavitelje, visina naknade i plaće izvoditelja određuje se ovisno o stručnoj spremi osoba, te opsegu aktivnosti kojeg izvoditelji obavljaju u okviru projekta. Osoba koja je već zaposlena putem ugovora o radu, može se prijaviti i kao izvoditelj aktivnosti projekta putem ugovora o djelu, ukoliko to ne ometa njegov/njen redovan rad, odnosno ako poslove projekta ne obavlja u vrijeme svog radnog vremena niti je za iste već plaćen/-a putem ugovora o radu. Navedeno je potrebno naznačiti prilikom prijave projekta u Obrascu proračuna, vodeći pritom računa o tome hoće li uključivanje takvog izvoditelja utjecati na kvalitetu provedbe projekta.

4.    Treba li udruga (prijavitelj) prilikom prijave, u sklopu natječajne dokumentacije, dostaviti i Strateški plan djelovanja udruge?

Dana 27. travnja 2017. godine izmijenila se natječajna dokumentacija u dijelu koji se odnosi na prijavu projekta na Poziv, a sukladno kojoj prijavitelj nije dužan dostaviti Strateški plan i program već samo Financijski plan i program udruge za 2017. godinu. Navedene izmjene navedene su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranicama Ministarstva i u sustavu Financijske potpore.

5.    Za koga je potrebno dostaviti Obrazac B7 – Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti? Tko ga potpisuje?

Obrazac B7 potrebno je dostaviti za sve izvoditelje projekta, odnosno sve one koje udruga (prijavitelj) navodi u Opisnom obrascu kao izvoditelje aktivnosti. U slučaju iznimno velikog broja izvoditelja, Obrazac B7 dostavlja se samo za izvoditelje dominantnih aktivnosti projekta. Obrazac B7 potpisuje sam izvoditelj (ili osoba ovlaštena za zastupanje izvoditelja ako je izvoditelj pravna osoba), kao dokaz/suglasnost da je upoznata sa samim projektom, te je voljna u njemu sudjelovati u slučaju odobravanja financijske potpore.

Share