Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 19. travnja 2017. godine Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini,

kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Natječajna dokumentacija je dostupna na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:  http://www.mdomsp.hr/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-u-podrucju-prevencije-nasilja-nad-i-medju-djecom-i-mladima-u-2017-godini/4465  te u sustavu www.financijskepodrske.hr.

Share