Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi

Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje 2017. do 2020. godine

1.    Prilikom objave natječaja za prijavu trogodišnjih programa u području socijalne skrbi nismo objavili natječajnu dokumentaciju :    http://www.mdomsp.hr/poziv-za-prijavu-prijedloga-trogodisnjih-programa-udruga-koje-djeluju-u-podrucju-socijalne-skrbi-pod-nazivom-razvoj-i-sirenje-mreze-socijalnih-usluga-koje-pruzaju-udruge-za-razdoblje-2017-do-2020-godinenova-kategorija/4491
2.    Objavljena je izmjena dokumentacije,
3.    Objavljena su najčešća pitanja i odgovori za isti natječaj

Share