Objavljen natječaj u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv  za financijsku potporu projektima udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:
1. Resocijalizacija ovisnika
2. Rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 6. kolovoza 2015. godine.

Dokumentacija

Najčešća pitanja i odgovori

Share