Objavljena tri nova natječaja Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja objavilo je tri nova natječaja za prijavu prijedloga projekata udruga u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu.

Natječaj za udruge za prijavu projekata / psihosocijalna potpora (Državni proračun 2015.)

Natječaj za prijavu projekata udruga i zdravstvenih organizacija u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika - 2015. godina

Natječaji za udruge za prijavu projekata / ZDRAVLJE - 2015. godina

Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu pripremiti prijavu projekta čija je provedba ograničena na jednu godinu. Rok za podnošenje prijava projekata za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu je 17. lipnja 2015. godine. Više...

Share