Objavljen Poziv za financijsku potporu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:
A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)
B Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima
C Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.)
D Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja)
E Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. 

Rok za dostavu prijava je 29. svibnja 2015. godine.

Cjelokupnu dokumentaciju za prijavu na Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Share