Rezultati natječaja za programsko područje ''NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI'' – građanske inicijative (prosinac 2009)

natjecajlogoKomisija za procjenu građanskih inicijativa podnijela je Upravnom odboru zaklade završni izvještaj procjene kvaliteta građanskih inicijativa po natječaju od 01. listopada 2009.g. te zahtjev za odobravanjem financijskih potpora za inicijative koje će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2009. godine.

Upravni odbor zaklade "Kajo Dadić" na svojoj 18. sjednici održanoj 30. studenog 2009. godine donio je odluku o odobravanju financijskih potpora građanskim inicijativama predloženim od strane Komisije za procjenu, a po natječaju od 1. listopada 2009.g. za programsko područje "Naš doprinos zajednici".
Na natječaj za programsko područje "Naš doprinos zajednici" prijavilo se 39 organizacija od kojih je 4 odbačeno zbog neispunjavanja formalnih uvjeta natječaja. 35 prijedloga građanskih inicijativa proslijeđeno je na procjenu Komisiji za procjenu kvalitete građanskih inicijativa nakon čega je odobreno 13 .
Obrazloženja Komisije za neprihvaćanje preostalih prijedloga uglavnom su se odnosila na projektne i/ili programske elemente unutar predloženih aktivnosti od kojih su najčešće bile edukacije, radionice i predavanja i to unutar redovitih, kontinuiranih aktivnosti organizacija civilnog društva. Jedan dio odbijenih inicijativa je predložio proračunske stavke neprihvatljive predviđenim kriterijima natječaja kao što su kupnja inventarne opreme i investicijska ulaganja, ili viših iznosa od propisanih za pojedinu vrstu troška, zatim izvođenje aktivnosti izvan županije u kojoj im je sjedište, pa zahtjevajući financijska sredstva za kupnju i raspodjelu humanitarne pomoći, ili tražeći financijsku potporu u svrhu stjecanja dodatnih sredstava za organizaciju, a što je sve u Uputama za natječaj "Naš doprinos zajednici" definirano inicijativama koje se ne mogu prijaviti.
Komisija je unatoč nejednakog broja prijava iz pojedinih županija vodila računa da uz kriterij kvalitete poštuje i relativno podjednak postotak odobrenih inicijativa za svaku od 4 dalmatinske županije u odnosu na broj upućenih na procjenu. Konačno, odobrene su sljedeće inicijative s pripadajućim troškovnicima: