Udruga likovnih umjetnika

Udruga likovnih umjetnika – „I mi smo tu - Kistom za razvoj moga grada i protiv nasilja“ naziv je građanske inicijative koja je realizirana kroz tri performansa uličnog slikarstva na slijedećim lokacijama: Riva, Mejaši i Podstrana. Zabilježen je zadovoljavajući odaziv građanstva koje je iskazao svoj doprinos akciji na način da je bojama na platnu izrazio svoje stavove o kvaliteti življenja u lokalnoj zajednici, problemima nasilja, javnim politikama, profiterstvu na uštrb javne infrastrukture, saobraćajnicama, pješačkim kolnicima, domovima za mlade i sl. Unatoč pozivu za sudjelovanje, akciji se nisu odazvali političari. Tijekom trajanja inicijative uspostavljeni su kontakti sa predstavnicima gradskih kotareva koje se upoznalo sa nedostatkom kulturnih sadržaja za mlade. Svoj doprinos akciji dali su mladi umjetnici-amateri koji su kroz umjetnički izričaj uspjeli senzibilizirati javnost za potrebe mladih umjetnika. Nažalost, dobre rezultate inicijative pokvario je loš izvještaj i dio nenamjenski potrošenih sredstava koji u konačnici nisu vraćeni.