Udruga SOK

Cilj inicijative je bio Informiranje korisnika o mogućnostima smanjivanje troškova korištenja računala koji će omogućiti daljnju informatizaciju i povećanje računalne pismenosti korisnika inicijative.

Provedbom ove građanske inicijative skrenuta je pažnja javnosti na slobodne i besplatne programe i uredske programske pakete, te su informirani o mogućnostima korištenja istih, u svrhu snižavanja ukupnih troškova upotrebe računala.