Dalmit

Izložbom "INOVATORI POKREĆU SVIJET" udruga je za cilj imala upoznati mlade (đake, studente) sa temeljima intelektualnog vlasništva, pobuditi njihov interes za intelektualno vlasništvo kao oblik vlastite afirmacije. Ujedno uspostaviti trajnu suradnju sa obrazovnim ustanovama na temeljima djelatnosti udruge.
realizirano je mnoštvo različitih aktivnosti u prikupljanju potrebnih materijala (nabava kvalitetnog teksta, fotografija, crteža, žigova, dizajna, patenata te vrlo složen postupak dobijanja odobrenje nadležnih institucija i pojedinaca za njihovo korištenje). Od planiranih 10 plakata kreirano je 6 i to većinom bez plastificiranja i kapafixa. Prikupljen je promidžbeni materijal od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (2000 brošura i letaka o intelektualnom vlasništvu), primjere za sve oblike intelektualnog vlasništva (Faust Vrančić, Mario Puretić, Miroslav Radman, Ivica Đikić, Nikola Tesla, Ivan Vučetić, Eduard Slavoljub Penkala, Pliva, Podravka, Gavrilović, INA, Svaguša-Bobis, Pivac, VIP, SMS, Dalmacijavino, C.O.I., Obrt Krulc, Rudolf Pivar), te upoznati mladi o činjenicama vezanim uz intelektualno vlasništvo.