Pitanja i odgovori vezani za prijavu građanske inicijative

PITANJE: Može li se predložiti projekt vezan uz edukaciju neke skupine korisnika ?

ODGOVOR: Ne. Sintagma "građanska inicijativa" se ne odnosi na skupinu pojedinaca, već na jednokratnu aktivnost koju će provesti neka registrirana skupina građana. Projekt se u ovom natječaju ne može prijaviti , a ukoliko se prijavi Komisija za procjenu kvalitete ga neće procjenjivati.

PITANJE: Treba li udruga, ustanova ili druga organizacija koja se prijavljuje biti registrirana najmanje 2 godine ?

ODGOVOR: Ne. U uputama za prijavu građanske inicijative pod točkom 10. (Natječajna dokumentacija) stoji da je potrebno dostaviti presliku Izvoda iz registra udruga iz kojeg je vidljivo da je organizacija registrirana do dana raspisivanja natječaja.

PITANJE: Može li se iznos od 13.000 kn upotrijebiti kao plaća/honorar za djelatnika organizacije unutar nekog drugog projekta kojega provodi organizacija?

ODGOVOR: Ne. Iznos od 13.000 kn je maksimalan trošak realizacije isključivo predložene građanske inicijative i ne može se vezati za druge projekte koje provodi organizacija.

PITANJE: Može li se u svrhu realizacije građanske inicijative kupovati potrebna oprema, npr. poljoprivredni alat i sl. ?

ODGOVOR: Da. U uputama za prijavu građanske inicijative pod točkom 11. (Priprema dokumentacije - važno je znati) stoji da je za opremu moguće odobriti najviše do 30% od ukupne sume potrebne za realizaciju građanske inicijative. Pri tom treba imati na umu da se pod opremom ne podrazumijevaju osnovna sredstva koja se knjigovodstveno vode pod određenim inventarnim brojem, kao npr. kompjuter. Oprema za koju se može potrošiti navedeni postotak iznosa jesu potrošna / obrtna sredstva koja po komadu ne koštaju više od 1.000 kn, npr. građevinski alat, građevinski materijal, zaštitna sredstva, sadnice i sl.

PITANJE: Ako je udruga registrirana u jednoj županiji, a ima podružnicu u drugoj županiji, može li podružnica prijaviti građansku inicijativu ?

ODGOVOR: Ne. Građanska inicijativa se mora prijaviti tamo gdje je registrirano sjedište organizacije. Podružnica bi mogla prijaviti inicijativu samo ukoliko ima pravnu osobnost, što najčešće nije slučaj.

PITANJE: Je li tiskanje brošure građanska inicijativa ?

ODGOVOR: Ovisi kako je ta inicijativa osmišljena. Tiskanje brošure je moguće ako je dio aktivnosti neke građanske inicijative, ali NE ukoliko se radi samo o tiskanju brošure bez prethodnih ili naknadnih aktivnosti.

PITANJE: Je li peticija za nešto građanska inicijativa ?

ODGOVOR: Može biti ako je osmišljena kao inicijativa, a procjenu je li riječ o pravoj građanskoj inicijativi dat će Komisija za procjenu koja će prijave i razmatrati.

PITANJE: Tko izdaje "Izvadak iz registra udruga" i zašto se razlikuje od "Rješenja o registraciji" ?

ODGOVOR: Izvadak iz registra udruga izdaje Ured državne uprave u određenoj županiji. On je neizostavan dokument za prijavu građanske inicijative i nije isto što i "Rješenje o registraciji". Iz tog se dokumenta vidi postoji li odluka o zabrani djelovanja udruge, ili odluka o prestanku postojanja udruge, a što nije sastavni dio "Rješenja o registraciji" . U slučaju nedostavljanja "Izvadka iz registra udruga" prijedlog građanske inicijative će biti odbijen iz formalnih razloga.

PITANJE: Može li se Izvadak iz registra udruga "spustiti" s Interneta ?

ODGOVOR: Ne može, jer forma u kojoj je dostupan na stranicama nekog županijskog Ureda državne uprave ne odgovara formi koja se izdaje na zahtjev stranke i koja mora biti ovjerena potpisom i pečatom službenika.

PITANJE: Što je "Akt o osnivanju" za mjesne odbore ?

ODGOVOR: "Akt o osnivanju" je Odluka ili Rješenje pojedine općine da na području svoje općine osnuje Mjesni odbor i poziva se na Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi te članak vlastitog Statuta. Umjesto "Akta o osnivanju" NE MOŽE se dostaviti zapisnik sa konstituirajuće sjednice mjesnog odbora, Zapisnik sa prvog sastanka i sl.