Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“

Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“- dislocirana jedinica Dnevni centar „Firule“ – „Bojama do srca“ – inicijativom je poboljšana kvaliteta življenja osoba s mentalnom retardacijom i potaknuto njihovo osobno zadovoljstvo. Zajedničkim radom studenata i profesora Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu i korisnika Dnevnog centra „Firule“ izrađeni su radovi koji su javnosti predstavljeni na zajedničkoj izložbi kojoj je prethodio kulturno-umjetnički program u kojem su sudjelovali korisnici centra.